City Of Netanya
עיריית קרית ים
Hamashbir Letzarhan
Emek Hefer
א.גנאדי קבלן בניה
י.ח.דמרי קבלן בניה
חל"ת חברה לפיתוח תיירות נתניה
אופנת לה סטרגה
קולג'ים
מועדון ספורט רמת פולג
אשטרום
KPMG
Sufersal
ג'י פור אס
נת"ם ניהול פריוקטים
פריים סושי
לוריאל ישראל
מדיקל סנטר רמת אביב
פנדור
מים מינרליים עין גדי
ק.מ.ג
עוף טוב